Projekt UE

W dniu 17.01.2017  Zakład Narzędziowy PRODNARZ Sp. z o.o.  informuje o wynikach przeprowadzonego postępowania ofertowego nr PRODNARZ.02/12/16 na dostawę elementów linii odlewniczej.

Pobierz Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr PRODNARZ.02/12/16 na dostawę elementów linii odlewniczej.

W dniu 17.01.2017  Zakład Narzędziowy PRODNARZ Sp. z o.o.  informuje o wynikach przeprowadzonego postępowania ofertowego nr PRODNARZ.03/12/16 na dostawę stanowiska dogniatania odlewów.

Pobierz Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr PRODNARZ.03/12/16 na dostawę stanowiska dogniatania odlewów.