Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr PRODNARZ.01/12/16 na dostawę obrabiarki zadaniowej.

 Uwaga: Termin składania ofert na dostawę obrabiarki zadaniowej – do 11.01.2017 r. do godz. 12.00

 Dokumenty do pobrania:

  • Zapytanie ofertowe nr 01/12/16 pobierz
  • Formularz oferty pobierz
  • Zał. 1 Oświadczenie o braku wykluczenia pobierz
  • Zał. 2 Specyfikacja techniczna pobierz
  • Zał. 3 Podwykonawstwo pobierz
  • Zał. 4 Oświadczenie – powiązania pobierz

Wróć