logo_feirlogo_ue

 

Zakład Narzędziowy Prodnarz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała dofinansowanie na realizacje projektu pt. „Wdrożenie innowacji produktowej w Zakładzie Narzędziowym Prodnarz Sp. z o.o.”

Cele projektu:

Projekt jest odpowiedzią na analizę rynku, zapotrzebowania potencjalnych klientów oraz realizacją strategii firmy opartej na wzmocnieniu swojej pozycji konkurencyjnej na rynku docelowym jako producenta produktów ekologicznych i innowacyjnych, które posiadają wysoką jakość oraz atrakcyjną cenę. W celu wdrożenia nowego produktu niezbędne jest nabycie środków trwałych oraz nabycie robót budowlanych związanych z adaptacją powierzchni produkcyjnej. 

Nowy produkt został opracowany w wyniku przeprowadzenia prac B+R i posiada cechy i funkcjonalności świadczące o innowacyjności w skali rynku międzynarodowego.

Zakład Narzędziowy Prodnarz otrzymał listy intencyjne, w których klienci potwierdzają duże zainteresowanie i chęć nabycia nowego produktu. Produkt zostanie wdrożony po raz pierwszy na skalę przemysłową.Opracowane rozwiązanie produktowe jest przedmiotem zgłoszenia patentowego.

Projekt ma pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój oraz jest pozytywny pod względem równych szans i niedyskryminacji. SA 42799(2015/X), art.13 rozp.651/2014

Planowane efekty:

W ramach projektu Zakład Narzędziowy Prodnarz wdroży do produkcji i wprowadzi do swojej oferty nowy innowacyjny produkt – nowe zawory wysokociśnieniowe o unikatowych charakterystykach techniczno-użytkowych przeznaczone do stosowania w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Produkt został opracowany w ramach prac B+R, które Zakład Narzędziowy Prodnarz prowadził samodzielnie, a wybrane zadania badawcze zlecił następującym jednostkom:

  • Wydziałowi Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
  • FPH Brydex-B Jan Burzyński i wspólnicy Spółka Jawna,
  • Fabryce Urządzeń Specjalnych sp. z o.o.,
  • KZWM Ogniochron S.A.

Wprowadzony zostanie do produkcji produkt, którego dotychczas nie produkowano. Dzięki realizacji projektu, poprzez wprowadzenie rozwiązania, które obecnie nie jest dostępne na rynku, Zakład Narzędziowy Prodnarz w zdecydowany sposób umocnieni swoją pozycję konkurencyjną oraz zwiększy przychody.

Wartość projektu netto:12000 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 6 600 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 5 610 000,00 zł

Wkład krajowy: 990 000,00 zł

Wróć