JAKOŚĆ

Celem nadrzędnym naszej firmy jest budowanie zaufania i spełnienie wymagań klientów, dostawców materiałów i usług oraz pozostałych zainteresowanych stron. Najważniejszym narzędziem służącym do realizacji złożonych celów jest System Zarządzania Jakością. Dążąc do ciągłego wzrostu zadowolenia naszych Klientów wdrożyliśmy w roku 2016 System Zarządzania Jakością na zgodność z normą ISO 9001:2015.

Systematycznie prowadzimy działania w celu stałego doskonalenia i optymalizacji prowadzonych procesów obróbczych i podnoszenia jakości naszych wyrobów. Realizujemy to poprzez realizację naszych celów jakościowych a w szczególności:

  • monitorowanie poszczególnych faz procesów obróbczych,
  • kontrole ostateczne,
  • ciągły rozwój umiejętności i podnoszenie kwalifikacji personelu.

Każdy pracownik spółki jest odpowiedzialny za jakość i efektywność swojej pracy.

W załączeniu Polityka Jakości firmy oraz uzyskane certyfikaty.

Certyfikaty aktualne:

Pobierz – Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 – 2022 (PL-EN)

Pobierz – Certyfikat APRAGAZ – 2022 (EN)

Pobierz – Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Pobierz – Polityka Jakości

Certyfikaty archiwalne:

Pobierz – Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 – 2022 (PL)

Pobierz – Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 – 2022 (EN)

Pobierz – Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 – 2019 (PL)

Pobierz – Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 – 2019 (EN)

Pobierz – Certyfikat APRAGAZ – 2019 (EN)

Pobierz – Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 – 2018 (PL)

Pobierz – Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 – 2018 (EN)

Pobierz – Certyfikat Firma Godna Zaufania 2017 (PL)

Pobierz – Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 – 2016 (PL)

Pobierz – Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 – 2016 (EN)

Pobierz – Certyfikat Firma Godna Zaufania 2016 (PL)