Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr PRODNARZ.04/01/17 w zakresie dotyczącym robót i materiałów budowlanych związanych z adaptacją powierzchni produkcyjnej.

 Uwaga: Termin składania ofert dot. robót i materiałów budowlanych związanych z adaptacją powierzchni produkcyjnej – do 16.02.2017 r. do godz. 12.00

 Dokumenty do pobrania:

  • Zapytanie ofertowe nr 04/01/17 pobierz
  • Formularz oferty pobierz
  • Zał. 1 Oświadczenie o braku wykluczenia pobierz
  • Zał. 2 Specyfikacja techniczna pobierz
  • Zał. 3 Podwykonawstwo pobierz
  • Zał. 4 Oświadczenie – powiązania pobierz
  • Zał. 5 Realizacje pobierz

Wróć