Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr PRODNARZ.10/09/17 w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia stanowiska lakierniczego.

Uwaga: Termin składania ofert dot. dostawy, instalacji i uruchomienia stanowiska lakierniczego – do 27.10.2017 r. do godz. 15.00

 Dokumenty do pobrania:

  • Zapytanie ofertowe nr 10/09/17 pobierz
  • Formularz oferty pobierz
  • Zał. 1 Oświadczenie o braku wykluczenia pobierz
  • Zał. 2 Specyfikacja techniczna pobierz
  • Zał. 3 Podwykonawstwo pobierz
  • Zał. 4 Oświadczenie – powiązania pobierz

Wróć