Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr PRODNARZ.07/05/17 w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia stanowiska montażu zaworów – 1 szt.

 Uwaga: Termin składania ofert dot. dostawy, instalacji i uruchomienia stanowiska montażu zaworów – 1 szt. – do 20.06.2017 r. do godz. 15.00

 Dokumenty do pobrania:

  • Zapytanie ofertowe nr 07/05/17 pobierz
  • Formularz oferty pobierz
  • Zał. 1 Oświadczenie o braku wykluczenia pobierz
  • Zał. 2 Specyfikacja techniczna pobierz
  • Zał. 3 Podwykonawstwo pobierz
  • Zał. 4 Oświadczenie – powiązania pobierz

Wróć